Op deze wedstrijd zijn de reglementen van de K.N.H.S. van toepassing, te weten het Algemene Wedstrijd Reglement, het wedstrijdreglement van de betreffende discipline, eventuele aanvullende reglementen en alle daarop gepubliceerde wijzigingen.
De wedstrijd voor zowel paarden en pony’s wordt verreden volgens de reglementen en richtlijnen voor de samengestelde wedstrijden onder auspiciën van de K.N.H.S. In alle gevallen waarin de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur in overleg met de federatievertegenwoordiger.

Inschrijfprocedure:

  1. De inschrijving is geldig bij ontvangst van de bevestiging in Mijn KNHS (of ontvangstbevestiging per e-mail bij inschrijving van buiten Nederland).
  2. De sluitingsdatum is 14 dagen voor de wedstrijd.
  3. Bij afmelden voor sluitingsdatum inschrijving worden de inschrijfgelden niet in rekening gebracht.
  4. Bij afmelding na sluitingsdatum van de wedstrijd wordt het inschrijfgeld in rekening gebracht bij de deelnemer.
  5. Bij “no-show” (niet verschijnen op wedstrijd zonder af te melden) wordt het inschrijfgeld in rekening gebracht bij de deelnemer. Indien de inschrijfgelden niet worden voldaan wordt de deelnemer bij de K.N.H.S. aangemeld door de wedstrijdorganisatie en ontvangt de deelnemer een (na)heffing conform de regels van de K.N.H.S.
  6. Het inschrijfgeld is inclusief de bijdrage aan het Eventing Safety Fonds van € 2,50.

Het dragen van een rugnummer is verplicht in ALLE onderdelen. Voor het rugnummer dient gebruik te worden gemaakt van een rugnummerdrager.
Crosskleding dient nauw aan te sluiten en vrij te zijn van loshangende of wapperende delen. Lang haar moet worden ingevlochten en/of worden opgebonden. Het dragen van grote of uitstekende sieraden is niet toegestaan.
Men dient rekening te houden met de mogelijkheid van controle op het gebruik van ongeoorloofde middelen en medicijnen. Deelnemende dieren moeten zijn gechipt en voorzien van een paspoort. Denkt u eraan het paspoort mee te nemen, indien het paspoort tijdens de dierenartscontrole niet kan worden overlegd mag de combinatie niet starten.
Deelname aan de wedstrijd geschiedt voor eigen rekening en risico van de deelnemer. Noch leden van de organiserende vereniging, de dienstdoende personen, de eigenaren van de terreinen, noch de juryleden dragen verantwoordelijkheid omtrent schade in welke vorm dan ook aan personen, paarden en/of materiaal.
Voor aanvang van de uithoudingsproef en direct na (max. 10 minuten) de uithoudingsproef dient u zicht met uw paard/pony incl paspoort ter keuring bij de dierenarts te vervoegen. Bij niet voorbrengen voor de keuring volgt omgaand uitsluiting.
De behaalde punten komen voor puntenregistratie in aanmerking.

Klik hier voor de discipline reglementen Eventing – KNHS website.

Kampioenschappen

Zie de website van KNHS Zeeland voor de reglementen voor het Zeeuwse kampioenschap. 

Dressuurproeven
Klik hier voor het overzicht van de te rijden dressuurproeven. Voor de klasse Z en hoger worden de proeven van de FEI gebruikt.

Rubriek B | Protocol dressuurproef 19
Rubriek L | Protocol dressuurproef 23
Rubriek M | Protocol dressuurproef 27

Rubriek Z pony’s | FEI-proef B
Rubriek Z paarden | FEI-proef B