Covid | update per 25/06/21

Vanaf 26 juni worden bijna alle maatregelen opgeheven, waarbij 1,5 meter afstand de norm blijft. Dat betekent voor de paardensector ook goed nieuws. De mondkapjesplicht vervalt, mits er 1,5 meter afstand gehouden kan worden en vanaf 26 juni mogen er weer wedstrijden worden georganiseerd voor iedereen. Ook is publiek toegestaan als er onderling 1,5 meter afstand gehouden wordt. Medio augustus kijkt het kabinet wanneer de laatste stap van het openingsplan gezet kan worden. Voor meer informatie vanuit KNHS/FNRS klik hier.

Basis maatregelen & protocollen
Gedurende de Covid pandemie zijn de ‘basis’ maatregelen & protocollen “paardrijden tijdens COVID-pandemie” van kracht op onze accommodatie. Voor trainings klanten en/of deelnemers aan activiteiten (waaronder ook wedstrijden) geldt tevens het protocol Training & ruitersportactiviteit tijdens Covid-19 periode.

⚠️Let op: Blijf thuis en meld tijdig af bij mogelijke gezondheidsklachten die op covid kunnen duiden.⚠️